Kính cận thời trang


....updating....Nhận hấp màu mắt cho mắt cận lắp vào kính thời trang.  

Các màu nhuộm : Trà ( nâu) , Đen(Khói), Rêu, Hồng

Có thể nhuộm toàn mắt 1 màu hoặc nhuộm đậm nhạt từ trên xuống dưới theo yêu cầu...